Schade melden telefoon 075-6120097

Met het bezoeken van de website argoadvies.com aanvaardt u de volgende voorwaarden:

Ondanks het feit dat deze website – waaronder de homepage en de onderliggende pagina’s – voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan het toch voorkomen dat uit de website en de achterliggende pagina’s problemen voortvloeien.

Argo Adviesgroep en haar werknemers zijn echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website: argoadvies.com . Hetzelfde geldt voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur binnen de website argoadvies.com. Argo Adviesgroep is evenmin aansprakelijk voor ‘schadeveroorzakend’ gebruik van de website.

Aan deze website zijn – door middel van links – websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Argo Adviesgroep en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de op deze wijze met haar website verbonden websites.

Argo Adviesgroep heeft het recht om – de inhoud van – de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.

Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar Wormer onder valt heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit het bezoek aan de website argoadvies.com voortvloeiende geschillen met Argo Adviesgroep.

Argo Adviesgroep heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door Argo Adviesgroep zijn aanvaard.
Wormer, december 2020.

Elke onderneming kent zijn eigen risico’s

Diep doorgraven

 Argo verzekert ondernemingen in allerlei branches en weet wat specifieke aandachtspunten zijn. Elke bedrijfstak en elke onderneming kent immers zijn eigen risico’s. Naast het verzekeren van gebouwen, inventaris (productiemiddelen) en transport zijn er ook andere zaken om goed bij stil te staan. Neem voorbeeld aansprakelijkheid: een van de grootste risico’s in de huidige markt. Wat kan u overkomen? Of denk aan ziekte of arbeidsongeschiktheid: wat betekenen die voor de voortgang van uw bedrijf? En voor uw inkomen? En hoe staat het met uw inkomen na uw werkzame leven?

Volledige aandacht

Uw bedrijf verzekeren houdt voor ons in dat we over het hele traject met u meedenken. Van bedrijfscontinuïteit tot zekerheid van inkomen: we adviseren u verantwoorde, op maat gesneden oplossingen tegen de voor u meest gunstige voorwaarden.