Schade melden telefoon 075-6120097

Met het bezoeken van de website argoadvies.com aanvaardt u de volgende voorwaarden:

Ondanks het feit dat deze website – waaronder de homepage en de onderliggende pagina’s – voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan het toch voorkomen dat uit de website en de achterliggende pagina’s problemen voortvloeien.

Argo Adviesgroep en haar werknemers zijn echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website: argoadvies.com . Hetzelfde geldt voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur binnen de website argoadvies.com. Argo Adviesgroep is evenmin aansprakelijk voor ‘schadeveroorzakend’ gebruik van de website.

Aan deze website zijn – door middel van links – websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Argo Adviesgroep en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de op deze wijze met haar website verbonden websites.

Argo Adviesgroep heeft het recht om – de inhoud van – de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.

Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar Wormer onder valt heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit het bezoek aan de website argoadvies.com voortvloeiende geschillen met Argo Adviesgroep.

Argo Adviesgroep heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door Argo Adviesgroep zijn aanvaard.
Wormer, december 2020.

Uitglijders afgedekt

Goed risicomanagement

Is een belangrijke pijler onder uw bedrijf. Daarnaast moeten ook de risico’s van het ondernemerschap met zorg zijn afgedekt. Wij inventariseren en analyseren uw risico’s op het gebied van opstallen en inboedel, bedrijfsprocessen, mobiliteit, inkomen en vermogen, ziekte en verzuim en werknemersvoorzieningen

Taxeren en beheren

U kunt risico’s voorkomen, verminderen, uitbesteden of accepteren. Soms is de keuze eenvoudig. Andere keren is het een kwestie van afweging en (be)rekenen: welke beslissing is het beste als u kijkt naar de kosten en de baten? We kennen de risico’s die meer en minder optreden, hun effect op de bedrijfscontinuïteit of het inkomen, en de varianten om risico’s te verzekeren.