Schade melden telefoon 075-6120097

Met het bezoeken van de website argoadvies.com aanvaardt u de volgende voorwaarden:

Ondanks het feit dat deze website – waaronder de homepage en de onderliggende pagina’s – voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan het toch voorkomen dat uit de website en de achterliggende pagina’s problemen voortvloeien.

Argo Adviesgroep en haar werknemers zijn echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website: argoadvies.com . Hetzelfde geldt voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur binnen de website argoadvies.com. Argo Adviesgroep is evenmin aansprakelijk voor ‘schadeveroorzakend’ gebruik van de website.

Aan deze website zijn – door middel van links – websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Argo Adviesgroep en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de op deze wijze met haar website verbonden websites.

Argo Adviesgroep heeft het recht om – de inhoud van – de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.

Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar Wormer onder valt heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit het bezoek aan de website argoadvies.com voortvloeiende geschillen met Argo Adviesgroep.

Argo Adviesgroep heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door Argo Adviesgroep zijn aanvaard.
Wormer, december 2020.

Goed verzekeren: een uitdagende onderneming

Alles helder

We investeren veel in open, integere en langdurige relaties met onze klanten. Dat levert inzichten op die verder gaan dan feiten en cijfers. We leren u beter kennen en herkennen wat de vraag achter uw verzekeringsvraag is.

Hierdoor zijn we in staat om zo te kneden en boetseren aan onze oplossingen, dat die u passen als gegoten.

Uw bedrijf verzekerd

Met Argo worden uw bedrijfsmatige en particuliere risico’s doelgericht en kostenefficiënt afgedekt. Zaken kunnen natuurlijk nog wel eens veranderen. In uw bedrijf, in uw privésituatie en ook in de verzekeringswereld. Daarom is het goed om te weten dat bij Argo ondernemerschap verzekerd is. We zitten er bovenop. Waardoor u niet alleen scherp en verantwoord verzekerd bent, maar ook blijft.