Schade melden telefoon 075-6120097

Eigenrisicodrager Ziektewet WGA

Een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, komt na twee jaar in aanmerking voor een uitkering volgens de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). U betaalt hier als werkgever maximaal tien jaar de kosten voor. Voor dit financiële risico bent u standaard verzekerd bij UWV.

Met de module WGA Eigenrisicodragen kiest u voor meer grip op de re-integratie van uw (ex-)werknemers vanaf de ziekmelding. En we vergoeden de WGA-uitkeringen die gedurende tien jaar voor uw rekening komen.

Module WGA Eigenrisicodragen

De module WGA Eigenrisicodragen is een onderdeel van het Verzuimpakket werkgever en biedt:

  • Ondersteuning bij re-integratie van zieke (ex-)werknemers, vanaf de eerste ziektedag, waardoor uw (ex-)werknemers sneller terugkeren naar werk.
  • Twaalf jaar begeleiding, zodat de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers niet langer duurt dan nodig is.

Wat is verzekerd?

Met de module Eigenrisicodragen draagt u het financiële risico over aan de verzekeraar.

UWV stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Als werkgever of werknemer kunt u het niet eens zijn met die beoordeling. Bijvoorbeeld omdat een werknemer juist meer of minder kan. U kunt dan bezwaar indienen tegen de beoordeling van UWV. Die bezwaarprocedure is inbegrepen in onze module WGA Eigenrisicodragen en levert flinke besparingen op.

Elke onderneming kent zijn eigen risico’s

Diep doorgraven

 Argo verzekert ondernemingen in allerlei branches en weet wat specifieke aandachtspunten zijn. Elke bedrijfstak en elke onderneming kent immers zijn eigen risico’s. Naast het verzekeren van gebouwen, inventaris (productiemiddelen) en transport zijn er ook andere zaken om goed bij stil te staan. Neem voorbeeld aansprakelijkheid: een van de grootste risico’s in de huidige markt. Wat kan u overkomen? Of denk aan ziekte of arbeidsongeschiktheid: wat betekenen die voor de voortgang van uw bedrijf? En voor uw inkomen? En hoe staat het met uw inkomen na uw werkzame leven?

Volledige aandacht

Uw bedrijf verzekeren houdt voor ons in dat we over het hele traject met u meedenken. Van bedrijfscontinuïteit tot zekerheid van inkomen: we adviseren u verantwoorde, op maat gesneden oplossingen tegen de voor u meest gunstige voorwaarden.