Schade melden telefoon 075-6120097

Eigenrisicodrager Ziektewet WGA

Een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, komt na twee jaar in aanmerking voor een uitkering volgens de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). U betaalt hier als werkgever maximaal tien jaar de kosten voor. Voor dit financiële risico bent u standaard verzekerd bij UWV.

Met de module WGA Eigenrisicodragen kiest u voor meer grip op de re-integratie van uw (ex-)werknemers vanaf de ziekmelding. En we vergoeden de WGA-uitkeringen die gedurende tien jaar voor uw rekening komen.

Module WGA Eigenrisicodragen

De module WGA Eigenrisicodragen is een onderdeel van het Verzuimpakket werkgever en biedt:

  • Ondersteuning bij re-integratie van zieke (ex-)werknemers, vanaf de eerste ziektedag, waardoor uw (ex-)werknemers sneller terugkeren naar werk.
  • Twaalf jaar begeleiding, zodat de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers niet langer duurt dan nodig is.

Wat is verzekerd?

Met de module Eigenrisicodragen draagt u het financiële risico over aan de verzekeraar.

UWV stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Als werkgever of werknemer kunt u het niet eens zijn met die beoordeling. Bijvoorbeeld omdat een werknemer juist meer of minder kan. U kunt dan bezwaar indienen tegen de beoordeling van UWV. Die bezwaarprocedure is inbegrepen in onze module WGA Eigenrisicodragen en levert flinke besparingen op.

Goed verzekeren: een uitdagende onderneming

Alles helder

We investeren veel in open, integere en langdurige relaties met onze klanten. Dat levert inzichten op die verder gaan dan feiten en cijfers. We leren u beter kennen en herkennen wat de vraag achter uw verzekeringsvraag is.

Hierdoor zijn we in staat om zo te kneden en boetseren aan onze oplossingen, dat die u passen als gegoten.

Uw bedrijf verzekerd

Met Argo worden uw bedrijfsmatige en particuliere risico’s doelgericht en kostenefficiënt afgedekt. Zaken kunnen natuurlijk nog wel eens veranderen. In uw bedrijf, in uw privésituatie en ook in de verzekeringswereld. Daarom is het goed om te weten dat bij Argo ondernemerschap verzekerd is. We zitten er bovenop. Waardoor u niet alleen scherp en verantwoord verzekerd bent, maar ook blijft.