Schade melden telefoon 075-6120097

Boot

Met bootverzekering bet u verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan anderen.

Volgens de Nederlandse wet is het niet verplicht uw boot te verzekeren. Het is wel verstandig om uw boot minimaal voor aansprakelijkheid & hlpverlening te verzekeren.

Dit is namelijk vaak niet verzekerd wanneer alleen een gewone <a href=”https://argoadvies.com/verzekeringen/aansprakelijkheid-voor-particulieren-avp”>aansprakelijkheidsverzekering (AVP)</a> hebt. Daarnaast stellen jachthavens en winterstallingen het vaak verplicht om uw boot voor minimaal aansprakelijkheid te verzekeren. En ook in het buitenland is dit vaak verplicht.

Uitglijders afgedekt

Goed risicomanagement

Is een belangrijke pijler onder uw bedrijf. Daarnaast moeten ook de risico’s van het ondernemerschap met zorg zijn afgedekt. Wij inventariseren en analyseren uw risico’s op het gebied van opstallen en inboedel, bedrijfsprocessen, mobiliteit, inkomen en vermogen, ziekte en verzuim en werknemersvoorzieningen

Taxeren en beheren

U kunt risico’s voorkomen, verminderen, uitbesteden of accepteren. Soms is de keuze eenvoudig. Andere keren is het een kwestie van afweging en (be)rekenen: welke beslissing is het beste als u kijkt naar de kosten en de baten? We kennen de risico’s die meer en minder optreden, hun effect op de bedrijfscontinuïteit of het inkomen, en de varianten om risico’s te verzekeren.