Schade melden telefoon 075-6120097

Boot

Met bootverzekering bet u verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan anderen.

Volgens de Nederlandse wet is het niet verplicht uw boot te verzekeren. Het is wel verstandig om uw boot minimaal voor aansprakelijkheid & hlpverlening te verzekeren.

Dit is namelijk vaak niet verzekerd wanneer alleen een gewone <a href=”https://argoadvies.com/verzekeringen/aansprakelijkheid-voor-particulieren-avp”>aansprakelijkheidsverzekering (AVP)</a> hebt. Daarnaast stellen jachthavens en winterstallingen het vaak verplicht om uw boot voor minimaal aansprakelijkheid te verzekeren. En ook in het buitenland is dit vaak verplicht.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.