Schade melden telefoon 075-6120097

Beroepsaansprakelijkheid ZZP

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u als ZZP’er tegen de financiële gevolgen van schadeclaims.

Wanneer u een beroepsfout maakt waardoor anderen schade lijden. U geeft bijvoorbeeld een verkeerd advies en uw klant verliest hierdoor vermogen.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is geschikt voor u als u werkzaamheden verricht op juridisch of administratief gebied. Dit geldt niet voor advocaten, notarissen en accountants.

Narisico verzekeren
Heeft u schade veroorzaakt tijdens de looptijd vanuw verzekering? En wist u dit nog niet toen u de polis stopzette? Deze schade verzekert u bij beëindiging van uw bedrijf optioneel mee. Kies zelf of u deze dekking wilt.

Uitglijders afgedekt

Goed risicomanagement

Is een belangrijke pijler onder uw bedrijf. Daarnaast moeten ook de risico’s van het ondernemerschap met zorg zijn afgedekt. Wij inventariseren en analyseren uw risico’s op het gebied van opstallen en inboedel, bedrijfsprocessen, mobiliteit, inkomen en vermogen, ziekte en verzuim en werknemersvoorzieningen

Taxeren en beheren

U kunt risico’s voorkomen, verminderen, uitbesteden of accepteren. Soms is de keuze eenvoudig. Andere keren is het een kwestie van afweging en (be)rekenen: welke beslissing is het beste als u kijkt naar de kosten en de baten? We kennen de risico’s die meer en minder optreden, hun effect op de bedrijfscontinuïteit of het inkomen, en de varianten om risico’s te verzekeren.