Schade melden telefoon 075-6120097

Beroepsaansprakelijkheid ZZP

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u als ZZP’er tegen de financiële gevolgen van schadeclaims.

Wanneer u een beroepsfout maakt waardoor anderen schade lijden. U geeft bijvoorbeeld een verkeerd advies en uw klant verliest hierdoor vermogen.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is geschikt voor u als u werkzaamheden verricht op juridisch of administratief gebied. Dit geldt niet voor advocaten, notarissen en accountants.

Narisico verzekeren
Heeft u schade veroorzaakt tijdens de looptijd vanuw verzekering? En wist u dit nog niet toen u de polis stopzette? Deze schade verzekert u bij beëindiging van uw bedrijf optioneel mee. Kies zelf of u deze dekking wilt.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.