Schade melden telefoon 075-6120097

Beroepsaansprakelijkheid ZZP

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u als ZZP’er tegen de financiële gevolgen van schadeclaims.

Wanneer u een beroepsfout maakt waardoor anderen schade lijden. U geeft bijvoorbeeld een verkeerd advies en uw klant verliest hierdoor vermogen.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is geschikt voor u als u werkzaamheden verricht op juridisch of administratief gebied. Dit geldt niet voor advocaten, notarissen en accountants.

Narisico verzekeren
Heeft u schade veroorzaakt tijdens de looptijd vanuw verzekering? En wist u dit nog niet toen u de polis stopzette? Deze schade verzekert u bij beëindiging van uw bedrijf optioneel mee. Kies zelf of u deze dekking wilt.

Elke onderneming kent zijn eigen risico’s

Diep doorgraven

 Argo verzekert ondernemingen in allerlei branches en weet wat specifieke aandachtspunten zijn. Elke bedrijfstak en elke onderneming kent immers zijn eigen risico’s. Naast het verzekeren van gebouwen, inventaris (productiemiddelen) en transport zijn er ook andere zaken om goed bij stil te staan. Neem voorbeeld aansprakelijkheid: een van de grootste risico’s in de huidige markt. Wat kan u overkomen? Of denk aan ziekte of arbeidsongeschiktheid: wat betekenen die voor de voortgang van uw bedrijf? En voor uw inkomen? En hoe staat het met uw inkomen na uw werkzame leven?

Volledige aandacht

Uw bedrijf verzekeren houdt voor ons in dat we over het hele traject met u meedenken. Van bedrijfscontinuïteit tot zekerheid van inkomen: we adviseren u verantwoorde, op maat gesneden oplossingen tegen de voor u meest gunstige voorwaarden.