Schade melden telefoon 075-6120097

Ook voor uw Hypotheken

Argo Hypotheken

Een hypotheek is specialistenwerk geworden.  Wij zijn van mening dat het een vak apart is waarbij er uiteraard wel nauwe banden blijven bestaan met de verzekeringswereld.

Wij hebben deze werkzaamheden dan ook ondergebracht in een aparte tak van ons bedrijf: ARGO HYPOTHEKEN. Een samenwerking van Argo Adviesgroep met Finenzo Hypotheken. We hebben daardoor een grote inkoopkracht, beschikken over veel kennis en zijn in staat u de best passende aanbieding te doen.

Uiteraard is onze hypotheek-tak ook 100% onafhankelijk ! Mocht u geïnterresseerd zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij regelen dan dat er een afspraak gemaakt wordt. Een afspraak die, indien gewenst, op ons kantoor in Wormer plaats kan vinden.

Hoe pakken wij uw hypotheek aan

Een hypotheek is eigenlijk niets anders dan een plan om vermogen op te bouwen met onroerend goed als onderpand. Een lening dus om bezit op te bouwen. Een lening waar u doorgaans 30 jaren “aan vast zit”. Dat betekent dat er o.a. heel zorgvuldig moet worden nagegaan op welke momenten in uw leven die lening zou kunnen gaan “knellen”.

Verandering van besteedbaar inkomen

Het zal duidelijk zijn dat daarbij rekening gehouden moet worden met de momenten waarop uw inkomen kan veranderen.
De geboorte van de kinderen is zo’n moment. Vaak besluit één van de ouders dan om minder te gaan werken.  Ook de pensionering is zo’n moment, omdat het inkomen dan, vaak zelfs  permanent, daalt.  Niet alleen een daling van inkomen kan zich voordoen, maar ook een stijging van de maandelijkse kosten is denkbaar.  Zoals tijdens de studie van de kinderen.

Om uw hypotheeklasten goed te kunnen plannen, maken wij dan ook gebruik van geavanceerde computerprogramma’s, waarmee we iedere hypotheekmogelijkheid 30 jaar kunnen doorrekenen.

Zoeken naar de juiste hypotheek

Voordat we die berekeningen met u zullen maken, gaan we eerst goed met u na aan welke eisen uw hypotheek zal moeten voldoen. Welke aflossingsvorm heeft de voorkeur? Welke rentevaste periode? Moeten er speciale constructies worden gehanteerd? Kortom, hoe moet uw hypotheek er uit zien? Daar zullen we lang bij stil gaan staan.

Zoeken naar de juiste geldgever

En wanneer die keuze dan uiteindelijk gemaakt is, gaan wij met u na welke geldgevers de gekozen hypotheek kunnen leveren.  We kunnen daarbij  kiezen uit meerdere geldgevers, zodat dan ook de rente een rol gaat spelen. En wanneer dan uiteindelijk én de vorm van uw hypotheek vaststaat én de bank die dat gaat leveren én het rentetype, pas dan vragen wij voor u, bij die bank van uw keuze, uw offerte aan.

Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij die offerte nauwkeurig controleren op juistheid, want met uw handtekening gaat u wel een langlopende verplichting aan. Is de offerte correct, dan regelen wij de hele formulierenstroom, tot en met de taxatie. En mocht hypotheekgarantie mogelijk zijn, dan mag u verwachten dat wij ook daarop toezien.

Notaris

En dan komt het moment waarop de bank u definitief het geld ter beschikking stelt. De aktes liggen bij de notaris van uw keuze ter ondertekening. Het zal u inmiddels niet meer verbazen dat wij ook de hypotheekakte controleren. Staat het juiste rentepercentage er in? De juiste rentevaste periode? De juiste boetevrije aflossing? Kortom, komt de akte volledig overeen met wat u eerder in de offerte hebt ondertekend?

Het is allemaal onderdeel van “hypotheekadvisering”. Want het gaat niet om één hypotheekofferte. Of om één bank. Het gaat om uw financiële toekomst.

En daar gaan wij heel zorgvuldig mee om.

En bent u inderdaad toe aan een verkennend hypotheekgesprek, dan kunt u ons via e-mail bereiken. Of telefonisch uiteraard. Wij maken graag tijd voor u!

Elke onderneming kent zijn eigen risico’s

Diep doorgraven

 Argo verzekert ondernemingen in allerlei branches en weet wat specifieke aandachtspunten zijn. Elke bedrijfstak en elke onderneming kent immers zijn eigen risico’s. Naast het verzekeren van gebouwen, inventaris (productiemiddelen) en transport zijn er ook andere zaken om goed bij stil te staan. Neem voorbeeld aansprakelijkheid: een van de grootste risico’s in de huidige markt. Wat kan u overkomen? Of denk aan ziekte of arbeidsongeschiktheid: wat betekenen die voor de voortgang van uw bedrijf? En voor uw inkomen? En hoe staat het met uw inkomen na uw werkzame leven?

Volledige aandacht

Uw bedrijf verzekeren houdt voor ons in dat we over het hele traject met u meedenken. Van bedrijfscontinuïteit tot zekerheid van inkomen: we adviseren u verantwoorde, op maat gesneden oplossingen tegen de voor u meest gunstige voorwaarden.