Schade melden telefoon 075-6120097

Bedrijfsschade

Als je bedrijf door een brand, waterschade, storm of andere calamiteit wordt getroffen, kan de schade zeer groot zijn.

Bijvoorbeeld bij een grote brand, kan je bedrijf langere tijd stil liggen. Dit heeft grote financiële gevolgen voor de omzet terwijl de kosten wel doorlopen.

Het heeft ook gevolgen voor de afnemers van producten. Als je bedrijf– door wat voor oorzaak dan ook – deels of helemaal stil komt te liggen, maak je dus geen of minder omzet en lijd je dus financiële schade.

Een bedrijfsschadeverzekering zorgt ervoor dat je vaste kosten worden doorbetaald zoals de salarissen en de vaste lasten van je bedrijfsvestiging. Het dekt ook de vermindering van de brutowinst.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.