Schade melden telefoon 075-6120097

Bedrijfsschade

Als je bedrijf door een brand, waterschade, storm of andere calamiteit wordt getroffen, kan de schade zeer groot zijn.

Bijvoorbeeld bij een grote brand, kan je bedrijf langere tijd stil liggen. Dit heeft grote financiële gevolgen voor de omzet terwijl de kosten wel doorlopen.

Het heeft ook gevolgen voor de afnemers van producten. Als je bedrijf– door wat voor oorzaak dan ook – deels of helemaal stil komt te liggen, maak je dus geen of minder omzet en lijd je dus financiële schade.

Een bedrijfsschadeverzekering zorgt ervoor dat je vaste kosten worden doorbetaald zoals de salarissen en de vaste lasten van je bedrijfsvestiging. Het dekt ook de vermindering van de brutowinst.

Elke onderneming kent zijn eigen risico’s

Diep doorgraven

 Argo verzekert ondernemingen in allerlei branches en weet wat specifieke aandachtspunten zijn. Elke bedrijfstak en elke onderneming kent immers zijn eigen risico’s. Naast het verzekeren van gebouwen, inventaris (productiemiddelen) en transport zijn er ook andere zaken om goed bij stil te staan. Neem voorbeeld aansprakelijkheid: een van de grootste risico’s in de huidige markt. Wat kan u overkomen? Of denk aan ziekte of arbeidsongeschiktheid: wat betekenen die voor de voortgang van uw bedrijf? En voor uw inkomen? En hoe staat het met uw inkomen na uw werkzame leven?

Volledige aandacht

Uw bedrijf verzekeren houdt voor ons in dat we over het hele traject met u meedenken. Van bedrijfscontinuïteit tot zekerheid van inkomen: we adviseren u verantwoorde, op maat gesneden oplossingen tegen de voor u meest gunstige voorwaarden.