Schade melden telefoon 075-6120097

Bedrijfsschade

Als je bedrijf door een brand, waterschade, storm of andere calamiteit wordt getroffen, kan de schade zeer groot zijn.

Bijvoorbeeld bij een grote brand, kan je bedrijf langere tijd stil liggen. Dit heeft grote financiële gevolgen voor de omzet terwijl de kosten wel doorlopen.

Het heeft ook gevolgen voor de afnemers van producten. Als je bedrijf– door wat voor oorzaak dan ook – deels of helemaal stil komt te liggen, maak je dus geen of minder omzet en lijd je dus financiële schade.

Een bedrijfsschadeverzekering zorgt ervoor dat je vaste kosten worden doorbetaald zoals de salarissen en de vaste lasten van je bedrijfsvestiging. Het dekt ook de vermindering van de brutowinst.

Uitglijders afgedekt

Goed risicomanagement

Is een belangrijke pijler onder uw bedrijf. Daarnaast moeten ook de risico’s van het ondernemerschap met zorg zijn afgedekt. Wij inventariseren en analyseren uw risico’s op het gebied van opstallen en inboedel, bedrijfsprocessen, mobiliteit, inkomen en vermogen, ziekte en verzuim en werknemersvoorzieningen

Taxeren en beheren

U kunt risico’s voorkomen, verminderen, uitbesteden of accepteren. Soms is de keuze eenvoudig. Andere keren is het een kwestie van afweging en (be)rekenen: welke beslissing is het beste als u kijkt naar de kosten en de baten? We kennen de risico’s die meer en minder optreden, hun effect op de bedrijfscontinuïteit of het inkomen, en de varianten om risico’s te verzekeren.