Schade melden telefoon 075-6120097

Inboedel

Wanneer uw inboedel beschadigt raakt of gestolen wordt.

Wanneer krijgt u een vergoeding vanuit de inboedelverzekering? Kan de schade gemaakt worden? De kosten van de reparatie worden dan betaald, minus een eventueel eigen risico. Wanneer de schade niet gemaakt kan worden krijgt u een vergoeding. Dat is de nieuwwaarde of de dagwaarde.

  • Schade door brand of storm
  • Schade door diefstal en inbraak in huis
  • Schade door een kapotte waterleiding of neerslag
  • Schade aan spullen die je leent
  • Schade door overstroming secundaire waterkering

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.