Schade melden telefoon 075-6120097

Beroepsaansprakelijkheid (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt je onderneming tegen de financiële gevolgen van schadeclaims.

Wanneer u of een medewerker een beroepsfout maakt waardoor anderen financiële schade lijden. Bijvoorbeeld wanneer u of een medewerker een verkeerd advies geeft en uw klant hierdoor vermogen verliest. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt voor bedrijven die werk uitvoeren op juridisch of administratief gebied.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.