Schade melden telefoon 075-6120097

Beroepsaansprakelijkheid (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt je onderneming tegen de financiële gevolgen van schadeclaims.

Wanneer u of een medewerker een beroepsfout maakt waardoor anderen financiële schade lijden. Bijvoorbeeld wanneer u of een medewerker een verkeerd advies geeft en uw klant hierdoor vermogen verliest. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt voor bedrijven die werk uitvoeren op juridisch of administratief gebied.

Uitglijders afgedekt

Goed risicomanagement

Is een belangrijke pijler onder uw bedrijf. Daarnaast moeten ook de risico’s van het ondernemerschap met zorg zijn afgedekt. Wij inventariseren en analyseren uw risico’s op het gebied van opstallen en inboedel, bedrijfsprocessen, mobiliteit, inkomen en vermogen, ziekte en verzuim en werknemersvoorzieningen

Taxeren en beheren

U kunt risico’s voorkomen, verminderen, uitbesteden of accepteren. Soms is de keuze eenvoudig. Andere keren is het een kwestie van afweging en (be)rekenen: welke beslissing is het beste als u kijkt naar de kosten en de baten? We kennen de risico’s die meer en minder optreden, hun effect op de bedrijfscontinuïteit of het inkomen, en de varianten om risico’s te verzekeren.