Schade melden telefoon 075-6120097

Opstal

Een opstalverzekering - inde volksmond woonhuisverzekering - verzekert uw woning tegen schade door onder meer inbraak, brand, bliksem of storm.

De vaste onderdelen van uw woning en tuin zijn verzekerd, denk aan een houten vloer, glas en zonnepanelen. Maar ook een schuur, carport of garage zijn met een opstalverzekering verzekerd.

Uitglijders afgedekt

Goed risicomanagement

Is een belangrijke pijler onder uw bedrijf. Daarnaast moeten ook de risico’s van het ondernemerschap met zorg zijn afgedekt. Wij inventariseren en analyseren uw risico’s op het gebied van opstallen en inboedel, bedrijfsprocessen, mobiliteit, inkomen en vermogen, ziekte en verzuim en werknemersvoorzieningen

Taxeren en beheren

U kunt risico’s voorkomen, verminderen, uitbesteden of accepteren. Soms is de keuze eenvoudig. Andere keren is het een kwestie van afweging en (be)rekenen: welke beslissing is het beste als u kijkt naar de kosten en de baten? We kennen de risico’s die meer en minder optreden, hun effect op de bedrijfscontinuïteit of het inkomen, en de varianten om risico’s te verzekeren.