Schade melden telefoon 075-6120097

Goederen

Met deze verzekering zijn uw goederen goed verzekerd tegen schade.

De goederenverzekering (ook wel voorraadverzekering genoemd) vergoedt schade aan uw handelsvoorraad. Denk aan grondstoffen, eindproducten en andere handelswaren. Zo kunt u na schade nieuwe spullen kopen en snel weer aan de slag.

De marktwaarde van uw goederen verzekerd

Koopt u bij schade nieuwe spullen van dezelfde soort, dezelfde eigenschappen en kwaliteit? Dan krijgt u de marktwaarde daarvan vergoed. Dit is de inkoopprijs van de goederen plus de afleveringskosten.

Ook dekking bij een te laag verzekerd bedrag

Heeft u tijdens het verzekeringsjaar nieuwe spullen gekocht en is het verzekerde bedrag daardoor te laag? In de goederenverzekering zit een standaard garantie tegen onderverzekering.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.