Schade melden telefoon 075-6120097

Arbeidsongeschiktheid

Dekt uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

U wilt er financieel niet te veel op achteruit gaan als u arbeidsongeschikt raakt door ziekte of een ongeval.

Een uitkering als u arbeidsongeschikt bent

De hypotheek moet net als de boodschappen worden betaald. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) beschermt u uw inkomen voor het geval u arbeidsongeschikt wordt.

Uitglijders afgedekt

Goed risicomanagement

Is een belangrijke pijler onder uw bedrijf. Daarnaast moeten ook de risico’s van het ondernemerschap met zorg zijn afgedekt. Wij inventariseren en analyseren uw risico’s op het gebied van opstallen en inboedel, bedrijfsprocessen, mobiliteit, inkomen en vermogen, ziekte en verzuim en werknemersvoorzieningen

Taxeren en beheren

U kunt risico’s voorkomen, verminderen, uitbesteden of accepteren. Soms is de keuze eenvoudig. Andere keren is het een kwestie van afweging en (be)rekenen: welke beslissing is het beste als u kijkt naar de kosten en de baten? We kennen de risico’s die meer en minder optreden, hun effect op de bedrijfscontinuïteit of het inkomen, en de varianten om risico’s te verzekeren.