Schade melden telefoon 075-6120097

Arbeidsongeschiktheid

Dekt uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

U wilt er financieel niet te veel op achteruit gaan als u arbeidsongeschikt raakt door ziekte of een ongeval.

Een uitkering als u arbeidsongeschikt bent

De hypotheek moet net als de boodschappen worden betaald. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) beschermt u uw inkomen voor het geval u arbeidsongeschikt wordt.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.