Schade melden telefoon 075-6120097

Arbeidsongeschiktheid

Dekt uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

U wilt er financieel niet te veel op achteruit gaan als u arbeidsongeschikt raakt door ziekte of een ongeval.

Een uitkering als u arbeidsongeschikt bent

De hypotheek moet net als de boodschappen worden betaald. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) beschermt u uw inkomen voor het geval u arbeidsongeschikt wordt.

Elke onderneming kent zijn eigen risico’s

Diep doorgraven

 Argo verzekert ondernemingen in allerlei branches en weet wat specifieke aandachtspunten zijn. Elke bedrijfstak en elke onderneming kent immers zijn eigen risico’s. Naast het verzekeren van gebouwen, inventaris (productiemiddelen) en transport zijn er ook andere zaken om goed bij stil te staan. Neem voorbeeld aansprakelijkheid: een van de grootste risico’s in de huidige markt. Wat kan u overkomen? Of denk aan ziekte of arbeidsongeschiktheid: wat betekenen die voor de voortgang van uw bedrijf? En voor uw inkomen? En hoe staat het met uw inkomen na uw werkzame leven?

Volledige aandacht

Uw bedrijf verzekeren houdt voor ons in dat we over het hele traject met u meedenken. Van bedrijfscontinuïteit tot zekerheid van inkomen: we adviseren u verantwoorde, op maat gesneden oplossingen tegen de voor u meest gunstige voorwaarden.