Schade melden telefoon 075-6120097

Collectieve Ongevallen

Een werknemer kan bij een ongeval betrokken raken. Tijdens werktijd of op weg naar huis. Waar het ook gebeurt, de Collectieve Ongevallenverzekering biedt jullie een financiële compensatie.

Hoeveel premie je betaalt, hangt af van het aantal verzekerde werknemers, de loonsom, de werkzaamheden, de dekking en de verzekerde bedragen. Jouw adviseur maakt graag een berekening voor je

  • Collectieve Ongevallenverzekering
  • Flexibel samen te stellen
  • Je hebt invloed op de hoogte van het verzekerd bedrag
  • Belangrijke arbeidsvoorwaarde
  • De premie is fiscaal aftrekbaar
  • De premie is afhankelijk van je eigen keuzes

Bezoekers zijn meeverzekerd

Als je al jouw werknemers verzekert, zijn geregistreerde bezoekers meeverzekerd voor vaste verzekerde bedragen.

  • Overlijden € 5.000,-
  • Blijvende invaliditeit € 25.000,-

Deze dekking is niet van kracht als je organisatie erop gericht is bezoekers te ontvangen.

Uitglijders afgedekt

Goed risicomanagement

Is een belangrijke pijler onder uw bedrijf. Daarnaast moeten ook de risico’s van het ondernemerschap met zorg zijn afgedekt. Wij inventariseren en analyseren uw risico’s op het gebied van opstallen en inboedel, bedrijfsprocessen, mobiliteit, inkomen en vermogen, ziekte en verzuim en werknemersvoorzieningen

Taxeren en beheren

U kunt risico’s voorkomen, verminderen, uitbesteden of accepteren. Soms is de keuze eenvoudig. Andere keren is het een kwestie van afweging en (be)rekenen: welke beslissing is het beste als u kijkt naar de kosten en de baten? We kennen de risico’s die meer en minder optreden, hun effect op de bedrijfscontinuïteit of het inkomen, en de varianten om risico’s te verzekeren.