Schade melden telefoon 075-6120097

Collectieve Ongevallen

Een werknemer kan bij een ongeval betrokken raken. Tijdens werktijd of op weg naar huis. Waar het ook gebeurt, de Collectieve Ongevallenverzekering biedt jullie een financiële compensatie.

Hoeveel premie je betaalt, hangt af van het aantal verzekerde werknemers, de loonsom, de werkzaamheden, de dekking en de verzekerde bedragen. Jouw adviseur maakt graag een berekening voor je

  • Collectieve Ongevallenverzekering
  • Flexibel samen te stellen
  • Je hebt invloed op de hoogte van het verzekerd bedrag
  • Belangrijke arbeidsvoorwaarde
  • De premie is fiscaal aftrekbaar
  • De premie is afhankelijk van je eigen keuzes

Bezoekers zijn meeverzekerd

Als je al jouw werknemers verzekert, zijn geregistreerde bezoekers meeverzekerd voor vaste verzekerde bedragen.

  • Overlijden € 5.000,-
  • Blijvende invaliditeit € 25.000,-

Deze dekking is niet van kracht als je organisatie erop gericht is bezoekers te ontvangen.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.