Schade melden telefoon 075-6120097

Collectieve Ongevallen

Een werknemer kan bij een ongeval betrokken raken. Tijdens werktijd of op weg naar huis. Waar het ook gebeurt, de Collectieve Ongevallenverzekering biedt jullie een financiële compensatie.

Hoeveel premie je betaalt, hangt af van het aantal verzekerde werknemers, de loonsom, de werkzaamheden, de dekking en de verzekerde bedragen. Jouw adviseur maakt graag een berekening voor je

  • Collectieve Ongevallenverzekering
  • Flexibel samen te stellen
  • Je hebt invloed op de hoogte van het verzekerd bedrag
  • Belangrijke arbeidsvoorwaarde
  • De premie is fiscaal aftrekbaar
  • De premie is afhankelijk van je eigen keuzes

Bezoekers zijn meeverzekerd

Als je al jouw werknemers verzekert, zijn geregistreerde bezoekers meeverzekerd voor vaste verzekerde bedragen.

  • Overlijden € 5.000,-
  • Blijvende invaliditeit € 25.000,-

Deze dekking is niet van kracht als je organisatie erop gericht is bezoekers te ontvangen.

Elke onderneming kent zijn eigen risico’s

Diep doorgraven

 Argo verzekert ondernemingen in allerlei branches en weet wat specifieke aandachtspunten zijn. Elke bedrijfstak en elke onderneming kent immers zijn eigen risico’s. Naast het verzekeren van gebouwen, inventaris (productiemiddelen) en transport zijn er ook andere zaken om goed bij stil te staan. Neem voorbeeld aansprakelijkheid: een van de grootste risico’s in de huidige markt. Wat kan u overkomen? Of denk aan ziekte of arbeidsongeschiktheid: wat betekenen die voor de voortgang van uw bedrijf? En voor uw inkomen? En hoe staat het met uw inkomen na uw werkzame leven?

Volledige aandacht

Uw bedrijf verzekeren houdt voor ons in dat we over het hele traject met u meedenken. Van bedrijfscontinuïteit tot zekerheid van inkomen: we adviseren u verantwoorde, op maat gesneden oplossingen tegen de voor u meest gunstige voorwaarden.