Schade melden telefoon 075-6120097

Financiële planning en pensioen

Met ingang van 01 april 2018 zijn wij gestopt met onze dienstverlening op het gebied van pensioenadvisering.

Wij hebben de hiermee verband houdende werkzaamheden en advisering overgedragen aan een externe partij, Pensioenplaza te Assendelft.

Zij zijn bereikbaar onder nummer 075-2040290 of per e-mail rvanputten@pensioenplaza.nl.

Indien gewenst brengen wij u graag met hen in contact.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.