Schade melden telefoon 075-6120097

Financiële planning en pensioen

Met ingang van 01 april 2018 zijn wij gestopt met onze dienstverlening op het gebied van pensioenadvisering.

Wij hebben de hiermee verband houdende werkzaamheden en advisering overgedragen aan een externe partij, Pensioenplaza te Assendelft.

Zij zijn bereikbaar onder nummer 075-2040290 of per e-mail rvanputten@pensioenplaza.nl.

Indien gewenst brengen wij u graag met hen in contact.

Uitglijders afgedekt

Goed risicomanagement

Is een belangrijke pijler onder uw bedrijf. Daarnaast moeten ook de risico’s van het ondernemerschap met zorg zijn afgedekt. Wij inventariseren en analyseren uw risico’s op het gebied van opstallen en inboedel, bedrijfsprocessen, mobiliteit, inkomen en vermogen, ziekte en verzuim en werknemersvoorzieningen

Taxeren en beheren

U kunt risico’s voorkomen, verminderen, uitbesteden of accepteren. Soms is de keuze eenvoudig. Andere keren is het een kwestie van afweging en (be)rekenen: welke beslissing is het beste als u kijkt naar de kosten en de baten? We kennen de risico’s die meer en minder optreden, hun effect op de bedrijfscontinuïteit of het inkomen, en de varianten om risico’s te verzekeren.