Schade melden telefoon 075-6120097

CAR

Schade door brand, diefstal of storm? Of heb je door verkeerd werken schade gemaakt? Verzeker je werk goed met de CAR-verzekering.

Heb je een bouw- en/of klusbedrijf? Met een CAR-verzekering (construction all risk) verzeker je je werk tegen schade. Denk aan schade door diefstal, brand, vandalisme of storm. Maar ook ben je verzekerd als je schade hebt gemaakt door verkeerd te werken (uitvoeringsfout).

Wat is een CAR verzekering?

Met een standaard gebouwverzekering ben je vaak niet verzekerd tegen schade door verkeerd werken. En met een aansprakelijkheidsverzekering ben je vaak niet verzekerd tegen schade aan het werk. Met de CAR-verzekering ben je wel verzekerd in deze situaties.

Eén verzekering voor alle projecten

Alle projecten die je uitvoert in Nederland, Duitsland en België vallen onder dezelfde verzekering. Je projecten hoef je niet apart te verzekeren. Zo kun je zonder zorgen je werk doen.

Diefstal van bouwmateriaal verzekerd

Naast schade aan het werk, verzekeren we ook diefstal van bouwmaterialen die jij hebt geleverd aan de werklocatie. Vanaf de werklocatie is diefstal van de materialen verzekerd.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.