Schade melden telefoon 075-6120097

Ziekteverzuim

De verzuimverzekering biedt financiële dekking voor de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers.

Employee benefits profileren u als een goede werkgever die de verantwoordelijkheid naar zijn mensen serieus neemt. Bovendien dragen ze bij aan de motivatie en het welzijn van uw werknemers. Dit heeft een positieve invloed op de productiviteit van uw bedrijf.

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat. Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeidsongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!

Elke onderneming kent zijn eigen risico’s

Diep doorgraven

 Argo verzekert ondernemingen in allerlei branches en weet wat specifieke aandachtspunten zijn. Elke bedrijfstak en elke onderneming kent immers zijn eigen risico’s. Naast het verzekeren van gebouwen, inventaris (productiemiddelen) en transport zijn er ook andere zaken om goed bij stil te staan. Neem voorbeeld aansprakelijkheid: een van de grootste risico’s in de huidige markt. Wat kan u overkomen? Of denk aan ziekte of arbeidsongeschiktheid: wat betekenen die voor de voortgang van uw bedrijf? En voor uw inkomen? En hoe staat het met uw inkomen na uw werkzame leven?

Volledige aandacht

Uw bedrijf verzekeren houdt voor ons in dat we over het hele traject met u meedenken. Van bedrijfscontinuïteit tot zekerheid van inkomen: we adviseren u verantwoorde, op maat gesneden oplossingen tegen de voor u meest gunstige voorwaarden.