Schade melden telefoon 075-6120097

Ziekteverzuim

De verzuimverzekering biedt financiële dekking voor de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers.

Employee benefits profileren u als een goede werkgever die de verantwoordelijkheid naar zijn mensen serieus neemt. Bovendien dragen ze bij aan de motivatie en het welzijn van uw werknemers. Dit heeft een positieve invloed op de productiviteit van uw bedrijf.

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat. Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeidsongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!

Goed verzekeren: een uitdagende onderneming

Alles helder

We investeren veel in open, integere en langdurige relaties met onze klanten. Dat levert inzichten op die verder gaan dan feiten en cijfers. We leren u beter kennen en herkennen wat de vraag achter uw verzekeringsvraag is.

Hierdoor zijn we in staat om zo te kneden en boetseren aan onze oplossingen, dat die u passen als gegoten.

Uw bedrijf verzekerd

Met Argo worden uw bedrijfsmatige en particuliere risico’s doelgericht en kostenefficiënt afgedekt. Zaken kunnen natuurlijk nog wel eens veranderen. In uw bedrijf, in uw privésituatie en ook in de verzekeringswereld. Daarom is het goed om te weten dat bij Argo ondernemerschap verzekerd is. We zitten er bovenop. Waardoor u niet alleen scherp en verantwoord verzekerd bent, maar ook blijft.