Schade melden telefoon 075-6120097

Rechtsbijstand

U wordt zonder aantoonbare reden ontslagen. Een webshop weigert u geld terug te geven. Of een verhuurder repareert de lekkage niet. Wat de reden ook is, met de rechtsbijstandverzekering staat u sterker in uw recht.

U bent niet tevreden over een aankoop, maar het bedrijf gaat niet in op uw klacht. Er ontstaat een discussie. Of zelfs een conflict. In dat geval kan de dekking Consument u helpen. Deze dekking biedt ook juridische bijstand voor conflicten binnen de familie, onder meer over erfenissen, adoptie of het erkennen van kinderen. De dekking Consument is de basisdekking van de Rechtsbijstandverzekering.

Populair gesteld is het een verzekering van ondersteuning door advocaten of juristen bij geschillen. In de praktijk komt dat maar zelden voor en zijn het voornamelijk juridisch geschoolde medewerkers die de zaken behandelen.

Vroeger werd door de verzekeringsadviseur zo’n verzekering vooral verkocht in combinatie met autoverzekeringen. Door het toegenomen claimbewustzijn in de richting van het Amerikaans recht en het steeds weer verder afnemen van de door de overheid gefinancierde rechtshulp ziet de burger zich tegenwoordig steeds meer genoodzaakt zich voor rechtsbijstand te verzekeren. De rechtshulp van vakbonden strekt zich voornamelijk uit tot de sfeer van het werk en dat biedt voor velen te weinig zekerheid.

De meeste verzekeraars bieden dergelijke hulp aan voor zowel personen als voor bedrijven.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.