Schade melden telefoon 075-6120097

Argo Adviesgroep
100% onafhankelijk, wij verzekeren volledig gericht op uw belangen.

Of dat nu gaat om een hypotheek, financiële planning of om riskmanagement. Argo is de grootste in  verzuimverzekeringen  arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en garageverzekeringen.

U kunt ons ook mailen

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.