Schade melden telefoon 075-6120097

Motorrijtuigen

Voor personenauto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s (al dan niet met gevaarlijke stoffen), bussen, werkmaterieel, landbouwwerktuigen en motorfietsen.

Naast de verplichte WA-dekking, kunt u kiezen voor een beperkte of volledige casco-verzekering.

Verder kunt u de verzekering aanvullen met een inzittendenverzekering (ongevallen, schade of beide), een rechtsbijstandsverzekering en een transport/eigenvervoerverzekering.

Elke onderneming kent zijn eigen risico’s

Diep doorgraven

 Argo verzekert ondernemingen in allerlei branches en weet wat specifieke aandachtspunten zijn. Elke bedrijfstak en elke onderneming kent immers zijn eigen risico’s. Naast het verzekeren van gebouwen, inventaris (productiemiddelen) en transport zijn er ook andere zaken om goed bij stil te staan. Neem voorbeeld aansprakelijkheid: een van de grootste risico’s in de huidige markt. Wat kan u overkomen? Of denk aan ziekte of arbeidsongeschiktheid: wat betekenen die voor de voortgang van uw bedrijf? En voor uw inkomen? En hoe staat het met uw inkomen na uw werkzame leven?

Volledige aandacht

Uw bedrijf verzekeren houdt voor ons in dat we over het hele traject met u meedenken. Van bedrijfscontinuïteit tot zekerheid van inkomen: we adviseren u verantwoorde, op maat gesneden oplossingen tegen de voor u meest gunstige voorwaarden.