Schade melden telefoon 075-6120097

WGA Hiaat Aanvullingszekerheid

De WGA Hiaat verzekering draagt bij aan de bedrijfscontinuïteit van uw bedrijf én het financieel welzijn van uw medewerkers.

Geeft invulling aan goed werkgeverschap en biedt daarmee een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Beschermt inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid van werknemer

Wat is verzekerd?

Is een werknemer na twee jaar ziekte nog niet (volledig) aan het werk en ook voor minimaal 35% arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij een uitkering uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA bestaat uit twee regelingen:

  • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA)
  • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

Een WGA Hiaat verzekering vult de WGA-uitkering aan tot maximaal 70% van het verzekerde loon van maximaal € 58.311 (1 januari 2021). Een werknemer loopt hierdoor een minder groot financieel risico.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.