Schade melden telefoon 075-6120097

WGA Hiaat Aanvullingszekerheid

De WGA Hiaat verzekering draagt bij aan de bedrijfscontinuïteit van uw bedrijf én het financieel welzijn van uw medewerkers.

Geeft invulling aan goed werkgeverschap en biedt daarmee een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Beschermt inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid van werknemer

Wat is verzekerd?

Is een werknemer na twee jaar ziekte nog niet (volledig) aan het werk en ook voor minimaal 35% arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij een uitkering uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA bestaat uit twee regelingen:

  • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA)
  • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

Een WGA Hiaat verzekering vult de WGA-uitkering aan tot maximaal 70% van het verzekerde loon van maximaal € 58.311 (1 januari 2021). Een werknemer loopt hierdoor een minder groot financieel risico.

Elke onderneming kent zijn eigen risico’s

Diep doorgraven

 Argo verzekert ondernemingen in allerlei branches en weet wat specifieke aandachtspunten zijn. Elke bedrijfstak en elke onderneming kent immers zijn eigen risico’s. Naast het verzekeren van gebouwen, inventaris (productiemiddelen) en transport zijn er ook andere zaken om goed bij stil te staan. Neem voorbeeld aansprakelijkheid: een van de grootste risico’s in de huidige markt. Wat kan u overkomen? Of denk aan ziekte of arbeidsongeschiktheid: wat betekenen die voor de voortgang van uw bedrijf? En voor uw inkomen? En hoe staat het met uw inkomen na uw werkzame leven?

Volledige aandacht

Uw bedrijf verzekeren houdt voor ons in dat we over het hele traject met u meedenken. Van bedrijfscontinuïteit tot zekerheid van inkomen: we adviseren u verantwoorde, op maat gesneden oplossingen tegen de voor u meest gunstige voorwaarden.