Schade melden telefoon 075-6120097

WGA Hiaat Aanvullingszekerheid

De WGA Hiaat verzekering draagt bij aan de bedrijfscontinuïteit van uw bedrijf én het financieel welzijn van uw medewerkers.

Geeft invulling aan goed werkgeverschap en biedt daarmee een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Beschermt inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid van werknemer

Wat is verzekerd?

Is een werknemer na twee jaar ziekte nog niet (volledig) aan het werk en ook voor minimaal 35% arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij een uitkering uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA bestaat uit twee regelingen:

  • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA)
  • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

Een WGA Hiaat verzekering vult de WGA-uitkering aan tot maximaal 70% van het verzekerde loon van maximaal € 58.311 (1 januari 2021). Een werknemer loopt hierdoor een minder groot financieel risico.

Uitglijders afgedekt

Goed risicomanagement

Is een belangrijke pijler onder uw bedrijf. Daarnaast moeten ook de risico’s van het ondernemerschap met zorg zijn afgedekt. Wij inventariseren en analyseren uw risico’s op het gebied van opstallen en inboedel, bedrijfsprocessen, mobiliteit, inkomen en vermogen, ziekte en verzuim en werknemersvoorzieningen

Taxeren en beheren

U kunt risico’s voorkomen, verminderen, uitbesteden of accepteren. Soms is de keuze eenvoudig. Andere keren is het een kwestie van afweging en (be)rekenen: welke beslissing is het beste als u kijkt naar de kosten en de baten? We kennen de risico’s die meer en minder optreden, hun effect op de bedrijfscontinuïteit of het inkomen, en de varianten om risico’s te verzekeren.