Schade melden telefoon 075-6120097

Zakelijke reisverzekering

U en uw medewerkers het hele jaar verzekerd op zakenreis

U kunt in een noodsituatie 24 uur per dag, 7 dagen per week rekenen op snelle en deskundige hulpverlening via de NN Alarmcentrale.

 • Zakenreizen over de hele wereld met maximaal 180 aaneengesloten dagen
 • Hulpverlening bij ziekte, ongeval of overlijden
 • Schade aan uw bagage, of verlies of diefstal van de bagage
 • Verlies of diefstal van geld
 • Schade aan de gehuurde accommodatie
 • Medische kosten die uw zorgverzekering niet vergoedt
 • Annuleringskosten van de zakenreis
 • Schade door molest (bijvoorbeeld een opstand of burgeroorlog) tot maximaal zeven dagen na het uitbreken

Verzekerde bedragen

We vergoeden per persoon per reis de kosten tot een maximum bedrag. Dat is:

 • € 5.000,- voor persoonlijke bezittingen
 • € 5.000,- voor de zakelijke uitrusting
 • € 250,- voor geld
 • € 1.000,- voor de accommodatie
 • € 1.000.000,- voor geneeskundige kosten
 • € 500,- voor tandheelkundige kosten
 • € 25.000,- aan annuleringskosten per jaar

Voor de dekking Hulpverlening geldt geen maximum bedrag.

Uitglijders afgedekt

Goed risicomanagement

Is een belangrijke pijler onder uw bedrijf. Daarnaast moeten ook de risico’s van het ondernemerschap met zorg zijn afgedekt. Wij inventariseren en analyseren uw risico’s op het gebied van opstallen en inboedel, bedrijfsprocessen, mobiliteit, inkomen en vermogen, ziekte en verzuim en werknemersvoorzieningen

Taxeren en beheren

U kunt risico’s voorkomen, verminderen, uitbesteden of accepteren. Soms is de keuze eenvoudig. Andere keren is het een kwestie van afweging en (be)rekenen: welke beslissing is het beste als u kijkt naar de kosten en de baten? We kennen de risico’s die meer en minder optreden, hun effect op de bedrijfscontinuïteit of het inkomen, en de varianten om risico’s te verzekeren.