Schade melden telefoon 075-6120097

Zakelijke reisverzekering

U en uw medewerkers het hele jaar verzekerd op zakenreis

U kunt in een noodsituatie 24 uur per dag, 7 dagen per week rekenen op snelle en deskundige hulpverlening via de NN Alarmcentrale.

 • Zakenreizen over de hele wereld met maximaal 180 aaneengesloten dagen
 • Hulpverlening bij ziekte, ongeval of overlijden
 • Schade aan uw bagage, of verlies of diefstal van de bagage
 • Verlies of diefstal van geld
 • Schade aan de gehuurde accommodatie
 • Medische kosten die uw zorgverzekering niet vergoedt
 • Annuleringskosten van de zakenreis
 • Schade door molest (bijvoorbeeld een opstand of burgeroorlog) tot maximaal zeven dagen na het uitbreken

Verzekerde bedragen

We vergoeden per persoon per reis de kosten tot een maximum bedrag. Dat is:

 • € 5.000,- voor persoonlijke bezittingen
 • € 5.000,- voor de zakelijke uitrusting
 • € 250,- voor geld
 • € 1.000,- voor de accommodatie
 • € 1.000.000,- voor geneeskundige kosten
 • € 500,- voor tandheelkundige kosten
 • € 25.000,- aan annuleringskosten per jaar

Voor de dekking Hulpverlening geldt geen maximum bedrag.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.