Schade melden telefoon 075-6120097

Bestuurders-aansprakelijkheid

U neemt als bestuurder beslissingen voor uw organisatie. Soms pakt zo'n beslissing verkeerd uit. En stelt iemand u aansprakelijk voor schade.

Verzeker je met onze Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor je aansprakelijkheid als bestuurslid. De verzekering beschermt je privévermogen tegen een verkeerde bestuurlijke beslissing.

Of je nu directeur of commissaris bent van een bedrijf. Of bijvoorbeeld penningmeester van een vereniging. Je sluit deze verzekering als directie of bestuur. Zo kun je gemakkelijk bestuurders aantrekken en houden.

Uitglijders afgedekt

Goed risicomanagement

Is een belangrijke pijler onder uw bedrijf. Daarnaast moeten ook de risico’s van het ondernemerschap met zorg zijn afgedekt. Wij inventariseren en analyseren uw risico’s op het gebied van opstallen en inboedel, bedrijfsprocessen, mobiliteit, inkomen en vermogen, ziekte en verzuim en werknemersvoorzieningen

Taxeren en beheren

U kunt risico’s voorkomen, verminderen, uitbesteden of accepteren. Soms is de keuze eenvoudig. Andere keren is het een kwestie van afweging en (be)rekenen: welke beslissing is het beste als u kijkt naar de kosten en de baten? We kennen de risico’s die meer en minder optreden, hun effect op de bedrijfscontinuïteit of het inkomen, en de varianten om risico’s te verzekeren.