Schade melden telefoon 075-6120097

Bestuurders-aansprakelijkheid

U neemt als bestuurder beslissingen voor uw organisatie. Soms pakt zo'n beslissing verkeerd uit. En stelt iemand u aansprakelijk voor schade.

Verzeker je met onze Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor je aansprakelijkheid als bestuurslid. De verzekering beschermt je privévermogen tegen een verkeerde bestuurlijke beslissing.

Of je nu directeur of commissaris bent van een bedrijf. Of bijvoorbeeld penningmeester van een vereniging. Je sluit deze verzekering als directie of bestuur. Zo kun je gemakkelijk bestuurders aantrekken en houden.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.