Schade melden telefoon 075-6120097

Reconstructie

De reconstructieverzekering vergoedt de kosten om uw gegevens, zoals administratie, contracten en archieven te herstellen.

Voor uw financiële administratie, waaronder ook gangbare specificaties van bezittingen, vorderingen, schulden en kosten, inclusief financiële gegevens van derden die u in beheer hebt

Bij gecomputeriseerde administratie is het sluiten van een Computer-/Elektronicaverzekering aangevuld met een reconstructiekostendekking aan te raden.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.