Schade melden telefoon 075-6120097

Reconstructie

De reconstructieverzekering vergoedt de kosten om uw gegevens, zoals administratie, contracten en archieven te herstellen.

Voor uw financiële administratie, waaronder ook gangbare specificaties van bezittingen, vorderingen, schulden en kosten, inclusief financiële gegevens van derden die u in beheer hebt

Bij gecomputeriseerde administratie is het sluiten van een Computer-/Elektronicaverzekering aangevuld met een reconstructiekostendekking aan te raden.

Uitglijders afgedekt

Goed risicomanagement

Is een belangrijke pijler onder uw bedrijf. Daarnaast moeten ook de risico’s van het ondernemerschap met zorg zijn afgedekt. Wij inventariseren en analyseren uw risico’s op het gebied van opstallen en inboedel, bedrijfsprocessen, mobiliteit, inkomen en vermogen, ziekte en verzuim en werknemersvoorzieningen

Taxeren en beheren

U kunt risico’s voorkomen, verminderen, uitbesteden of accepteren. Soms is de keuze eenvoudig. Andere keren is het een kwestie van afweging en (be)rekenen: welke beslissing is het beste als u kijkt naar de kosten en de baten? We kennen de risico’s die meer en minder optreden, hun effect op de bedrijfscontinuïteit of het inkomen, en de varianten om risico’s te verzekeren.