Schade melden telefoon 075-6120097

Werknemersschade

Als uw werknemer even voor u naar de groothandel rijdt en een auto-ongeluk krijgt, dan draait u voor de veelal torenhoge schade op, waaronder het inkomensverlies van uw werknemer.

De werkgever draait steeds vaker op voor de hoge kosten van ongevallen waarbij werknemers betrokken zijn en die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben.

De WSV is speciaal ontwikkeld voor werkgevers om de kosten van werkgerelateerde schade bij uw werknemers of andere personen te dekken. Deze WSV verzekert werknemers tegen schade die zij oplopen terwijl zij werkzaamheden voor u uitvoeren of onder uw directe aanwijzingen staan.

Een WSV stelt uw werknemers schadeloos wanneer zij financiële schade oplopen door een ongeval tijdens werktijd, woon-/werkverkeer, bedrijfsuitjes of andere arbeidsgerelateerde situaties.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.