Schade melden telefoon 075-6120097

Werknemersschade

Als uw werknemer even voor u naar de groothandel rijdt en een auto-ongeluk krijgt, dan draait u voor de veelal torenhoge schade op, waaronder het inkomensverlies van uw werknemer.

De werkgever draait steeds vaker op voor de hoge kosten van ongevallen waarbij werknemers betrokken zijn en die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben.

De WSV is speciaal ontwikkeld voor werkgevers om de kosten van werkgerelateerde schade bij uw werknemers of andere personen te dekken. Deze WSV verzekert werknemers tegen schade die zij oplopen terwijl zij werkzaamheden voor u uitvoeren of onder uw directe aanwijzingen staan.

Een WSV stelt uw werknemers schadeloos wanneer zij financiële schade oplopen door een ongeval tijdens werktijd, woon-/werkverkeer, bedrijfsuitjes of andere arbeidsgerelateerde situaties.

Elke onderneming kent zijn eigen risico’s

Diep doorgraven

 Argo verzekert ondernemingen in allerlei branches en weet wat specifieke aandachtspunten zijn. Elke bedrijfstak en elke onderneming kent immers zijn eigen risico’s. Naast het verzekeren van gebouwen, inventaris (productiemiddelen) en transport zijn er ook andere zaken om goed bij stil te staan. Neem voorbeeld aansprakelijkheid: een van de grootste risico’s in de huidige markt. Wat kan u overkomen? Of denk aan ziekte of arbeidsongeschiktheid: wat betekenen die voor de voortgang van uw bedrijf? En voor uw inkomen? En hoe staat het met uw inkomen na uw werkzame leven?

Volledige aandacht

Uw bedrijf verzekeren houdt voor ons in dat we over het hele traject met u meedenken. Van bedrijfscontinuïteit tot zekerheid van inkomen: we adviseren u verantwoorde, op maat gesneden oplossingen tegen de voor u meest gunstige voorwaarden.