Schade melden telefoon 075-6120097

Werknemersschade

Als uw werknemer even voor u naar de groothandel rijdt en een auto-ongeluk krijgt, dan draait u voor de veelal torenhoge schade op, waaronder het inkomensverlies van uw werknemer.

De werkgever draait steeds vaker op voor de hoge kosten van ongevallen waarbij werknemers betrokken zijn en die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben.

De WSV is speciaal ontwikkeld voor werkgevers om de kosten van werkgerelateerde schade bij uw werknemers of andere personen te dekken. Deze WSV verzekert werknemers tegen schade die zij oplopen terwijl zij werkzaamheden voor u uitvoeren of onder uw directe aanwijzingen staan.

Een WSV stelt uw werknemers schadeloos wanneer zij financiële schade oplopen door een ongeval tijdens werktijd, woon-/werkverkeer, bedrijfsuitjes of andere arbeidsgerelateerde situaties.

Uitglijders afgedekt

Goed risicomanagement

Is een belangrijke pijler onder uw bedrijf. Daarnaast moeten ook de risico’s van het ondernemerschap met zorg zijn afgedekt. Wij inventariseren en analyseren uw risico’s op het gebied van opstallen en inboedel, bedrijfsprocessen, mobiliteit, inkomen en vermogen, ziekte en verzuim en werknemersvoorzieningen

Taxeren en beheren

U kunt risico’s voorkomen, verminderen, uitbesteden of accepteren. Soms is de keuze eenvoudig. Andere keren is het een kwestie van afweging en (be)rekenen: welke beslissing is het beste als u kijkt naar de kosten en de baten? We kennen de risico’s die meer en minder optreden, hun effect op de bedrijfscontinuïteit of het inkomen, en de varianten om risico’s te verzekeren.