Schade melden telefoon 075-6120097

Gebouwen

Met de gebouwenverzekering verzekert u uw bedrijfsgebouw goed tegen schade.

Met de gebouwenverzekering (ook wel zakelijke opstalverzekering genoemd) krijgt u schade aan uw zakelijke gebouw vergoed.

Wat is een Gebouwenverzekering?

Schade aan uw bedrijfsgebouw door bijvoorbeeld brand, storm, water of vandalisme kan flink in de papieren lopen. Met de gebouwenverzekering hoeft u zich over de materiële schade in elk geval geen zorgen te maken.

Garantie tegen onderverzekering

Soms is de schade aan een gebouw groter dan het verzekerde bedrag. Dan heeft u een te laag bedrag verzekerd. Dit noemen we ook wel onderverzekerd. Met onze garantie tegen onderverzekering krijgt u de totale schade aan uw gebouw toch helemaal vergoed.

Wat krijgt u vergoed?

Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde. In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond.

 

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.