Schade melden telefoon 075-6120097

Geld

Een geldverzekering is een zakelijke verzekering. De verzekering dekt de kosten van verlies of diefstal van geld, postzegels en cadeaubonnen. Ook tijdens vervoer naar de bank of bij een overval. En als je ongemerkt vals geld aanneemt.

Verlies jij of verliest jouw medewerker contant geld? Of vindt er een overval of diefstal plaats? De geldverzekering dekt deze schade.

We verzekeren het geld van jouw bedrijf in jouw bedrijfspand. Maar ook bij jou thuis of in de (nacht)kluis van jouw bank. We verzekeren ook het vervoeren van dat geld tussen deze locaties.

Vals geld

Neem jij of neemt een medewerker ongemerkt vals geld aan? Dit is verzekerd met onze geldverzekering.

Geldswaardig papier

Je bent ook verzekerd voor verlies en diefstal van geldswaardig papier. Zoals postzegels en cadeaubonnen.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.