Schade melden telefoon 075-6120097

Aansprakelijkheid voor particulieren (AVP)

Met een aansprakelijkheidsverzekering verzekert u de schade waar u wettelijk aansprakelijk voor bent.

Verzeker de schade die u of personen uit uw huishouden toebrengen aan anderen of andermans spullen.

Bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering kunt u kiezen wie er onder de dekking vallen. U kunt de verzekering alleen voor uzelf afsluiten, maar ook voor uw gezinsleden.

Uitglijders afgedekt

Goed risicomanagement

Is een belangrijke pijler onder uw bedrijf. Daarnaast moeten ook de risico’s van het ondernemerschap met zorg zijn afgedekt. Wij inventariseren en analyseren uw risico’s op het gebied van opstallen en inboedel, bedrijfsprocessen, mobiliteit, inkomen en vermogen, ziekte en verzuim en werknemersvoorzieningen

Taxeren en beheren

U kunt risico’s voorkomen, verminderen, uitbesteden of accepteren. Soms is de keuze eenvoudig. Andere keren is het een kwestie van afweging en (be)rekenen: welke beslissing is het beste als u kijkt naar de kosten en de baten? We kennen de risico’s die meer en minder optreden, hun effect op de bedrijfscontinuïteit of het inkomen, en de varianten om risico’s te verzekeren.