Schade melden telefoon 075-6120097

Recall-verzekering en productaansprakelijkheid

Als uw product uit de markt moet worden gehaald vanwege een risico voor de gezondheid, kan dat verwoestende gevolgen hebben voor uw onderneming.

Uw omzet, reputatie en marktaandeel staan op het spel. Een recall-verzekering kan een oplossing zijn. Een recall-verzekering is primair bestemd voor voedselproducten.

Gedekte oorzaken recall-verzekering

De oorzaak is dikwijls een fout in het productieproces als gevolg van een ongeluk, opzettelijk, een stommiteit of onoplettendheid. Soms omdat het productieproces niet correct is of de controle onvoldoende aanwezig is of omdat een boze werknemer u een hak wilt zetten. Een recall-verzekering kan zorgen dat er een vangnet is voor de enorme kosten die gepaard kunnen gaan met een recall-actie.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.