Schade melden telefoon 075-6120097

Machinebreuk

Met onze Machinebreukverzekering zijn uw machines goed verzekerd. Verzeker ook uw onderneming tegen bedrijfsschade door machinebreuk.

De Machinebreukverzekering is er voor alle soorten machines en installaties.

Wat is een machinebreukverzekering?

Is een machine beschadigd en valt deze uit? Dan heeft dit vervelende gevolgen voor uw onderneming. De productie wordt minder of valt zelfs stil. En ook klanten hebben hier last van. Met de machinebreukverzekering zijn uw machines verzekerd tegen materiële schade. Met de dekking Machinebreukbedrijfsschade bent u verzekerd tegen de bedrijfsschade door machinebreuk.

Zoals:

  • grafische machines
  • metaal- en houtbewerkingsmachines
  • installaties in de milieusector
  • technische installaties in gebouwen (bijvoorbeeld liften en luchtbehandelingsinstallaties)
  • koel- en vriesinstallaties
  • installaties in de voedingsmiddelensector
  • installaties in de energiesector (bijvoorbeeld windturbines en zonnepanelen)

Standaard extra dekking

U hebt extra dekking voor zoekkosten om de beschadiging op te sporen. Ook voor bouwkundige kosten om bij de schade te komen. Daarnaast, als er geen materiële schade is, bijvoorbeeld voor het opnieuw uitlijnen van een machine. En voor schade aan andere zaken die uw eigendom zijn.

Elke onderneming kent zijn eigen risico’s

Diep doorgraven

 Argo verzekert ondernemingen in allerlei branches en weet wat specifieke aandachtspunten zijn. Elke bedrijfstak en elke onderneming kent immers zijn eigen risico’s. Naast het verzekeren van gebouwen, inventaris (productiemiddelen) en transport zijn er ook andere zaken om goed bij stil te staan. Neem voorbeeld aansprakelijkheid: een van de grootste risico’s in de huidige markt. Wat kan u overkomen? Of denk aan ziekte of arbeidsongeschiktheid: wat betekenen die voor de voortgang van uw bedrijf? En voor uw inkomen? En hoe staat het met uw inkomen na uw werkzame leven?

Volledige aandacht

Uw bedrijf verzekeren houdt voor ons in dat we over het hele traject met u meedenken. Van bedrijfscontinuïteit tot zekerheid van inkomen: we adviseren u verantwoorde, op maat gesneden oplossingen tegen de voor u meest gunstige voorwaarden.