Schade melden telefoon 075-6120097

Machinebreuk

Met onze Machinebreukverzekering zijn uw machines goed verzekerd. Verzeker ook uw onderneming tegen bedrijfsschade door machinebreuk.

De Machinebreukverzekering is er voor alle soorten machines en installaties.

Wat is een machinebreukverzekering?

Is een machine beschadigd en valt deze uit? Dan heeft dit vervelende gevolgen voor uw onderneming. De productie wordt minder of valt zelfs stil. En ook klanten hebben hier last van. Met de machinebreukverzekering zijn uw machines verzekerd tegen materiële schade. Met de dekking Machinebreukbedrijfsschade bent u verzekerd tegen de bedrijfsschade door machinebreuk.

Zoals:

  • grafische machines
  • metaal- en houtbewerkingsmachines
  • installaties in de milieusector
  • technische installaties in gebouwen (bijvoorbeeld liften en luchtbehandelingsinstallaties)
  • koel- en vriesinstallaties
  • installaties in de voedingsmiddelensector
  • installaties in de energiesector (bijvoorbeeld windturbines en zonnepanelen)

Standaard extra dekking

U hebt extra dekking voor zoekkosten om de beschadiging op te sporen. Ook voor bouwkundige kosten om bij de schade te komen. Daarnaast, als er geen materiële schade is, bijvoorbeeld voor het opnieuw uitlijnen van een machine. En voor schade aan andere zaken die uw eigendom zijn.

Uitglijders afgedekt

Goed risicomanagement

Is een belangrijke pijler onder uw bedrijf. Daarnaast moeten ook de risico’s van het ondernemerschap met zorg zijn afgedekt. Wij inventariseren en analyseren uw risico’s op het gebied van opstallen en inboedel, bedrijfsprocessen, mobiliteit, inkomen en vermogen, ziekte en verzuim en werknemersvoorzieningen

Taxeren en beheren

U kunt risico’s voorkomen, verminderen, uitbesteden of accepteren. Soms is de keuze eenvoudig. Andere keren is het een kwestie van afweging en (be)rekenen: welke beslissing is het beste als u kijkt naar de kosten en de baten? We kennen de risico’s die meer en minder optreden, hun effect op de bedrijfscontinuïteit of het inkomen, en de varianten om risico’s te verzekeren.