Schade melden telefoon 075-6120097

Machinebreuk

Met onze Machinebreukverzekering zijn uw machines goed verzekerd. Verzeker ook uw onderneming tegen bedrijfsschade door machinebreuk.

De Machinebreukverzekering is er voor alle soorten machines en installaties.

Wat is een machinebreukverzekering?

Is een machine beschadigd en valt deze uit? Dan heeft dit vervelende gevolgen voor uw onderneming. De productie wordt minder of valt zelfs stil. En ook klanten hebben hier last van. Met de machinebreukverzekering zijn uw machines verzekerd tegen materiële schade. Met de dekking Machinebreukbedrijfsschade bent u verzekerd tegen de bedrijfsschade door machinebreuk.

Zoals:

  • grafische machines
  • metaal- en houtbewerkingsmachines
  • installaties in de milieusector
  • technische installaties in gebouwen (bijvoorbeeld liften en luchtbehandelingsinstallaties)
  • koel- en vriesinstallaties
  • installaties in de voedingsmiddelensector
  • installaties in de energiesector (bijvoorbeeld windturbines en zonnepanelen)

Standaard extra dekking

U hebt extra dekking voor zoekkosten om de beschadiging op te sporen. Ook voor bouwkundige kosten om bij de schade te komen. Daarnaast, als er geen materiële schade is, bijvoorbeeld voor het opnieuw uitlijnen van een machine. En voor schade aan andere zaken die uw eigendom zijn.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.