Schade melden telefoon 075-6120097

Inventaris

Met deze verzekering is uw zakelijke inboedel goed verzekerd tegen schade.

Voor alle zakelijke spullen die niet vastzitten aan het pand. Denk aan de stoffering en meubelen van juw bedrijf, maar ook aan machines die u zakelijk gebruikt. Zo kunt u met nieuwe of herstelde spullen snel weer aan de slag.

De nieuwwaarde van uw spullen verzekerd

Bij schade krijgt u het bedrag voor nieuwe spullen van dezelfde soort, kenmerken en kwaliteit vergoed. Behalve als de dagwaarde van de spullen die u vervangt, minder is dan 40% van de nieuwwaarde. In dat geval vergoeden we de dagwaarde.

Ook dekking bij een te laag verzekerd bedrag

Heeft u tijdens een verzekeringsjaar meer spullen gekocht en is de verzekerde som dus te laag? In de inventarisverzekering zit ook een standaard garantie tegen onderverzekering. Dat is wel zo prettig.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.