Schade melden telefoon 075-6120097

Wie zijn wij en wat doen wij?

Wij zijn een onafhankelijk werkend financieel adviesbureau. En onafhankelijk wil in dit geval heel duidelijk zeggen dat geen enkele bank of verzekeringmaatschappij ons iets kan verplichten. Met andere woorden, onze opdrachtgevers zijn niet de banken of de verzekeraars, u bent onze opdrachtgever!

Dat betekent dat wij ons, vanuit een 100% onafhankelijkheid, volledig kunnen richten op uw belangen. Of dat nu gaat om een hypotheek, financiële planning of om riskmanagement, ons gaat het erom de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk te behartigen. Mede daarom maken wij voor bepaalde deelgebieden gebruik van de specialistische kennis van onze netwerkpartners. Zo hebben wij de hypotheekadvisering volledig uitbesteed aan Argo Hypotheken, een samenwerking tussen Argo Adviesgroep en Finenzo Alkmaar en maken wij binnen ons netwerk gebruik van de diensten van een pensioen adviesburo, genaamd Pensioenplaza. Deze laatste werkt uitsluitend op declaratiebasis. Door gewijzigde wetgeving is het immers, als het gaat om pensioenadvies, niet meer toegestaan te werken op basis van provisie.

We zeiden het al: we zijn financieel adviseurs maar hebben ons gespecialiseerd in advisering en bemidddeling daar waar het gaat om schade- en inkomensverzekeringen.

Op deze website willen we u graag duidelijk maken wat u op al die deelterreinen van ons mag verwachten. Wat we kunnen en wat we willen.

Elke onderneming kent zijn eigen risico’s

Diep doorgraven

 Argo verzekert ondernemingen in allerlei branches en weet wat specifieke aandachtspunten zijn. Elke bedrijfstak en elke onderneming kent immers zijn eigen risico’s. Naast het verzekeren van gebouwen, inventaris (productiemiddelen) en transport zijn er ook andere zaken om goed bij stil te staan. Neem voorbeeld aansprakelijkheid: een van de grootste risico’s in de huidige markt. Wat kan u overkomen? Of denk aan ziekte of arbeidsongeschiktheid: wat betekenen die voor de voortgang van uw bedrijf? En voor uw inkomen? En hoe staat het met uw inkomen na uw werkzame leven?

Volledige aandacht

Uw bedrijf verzekeren houdt voor ons in dat we over het hele traject met u meedenken. Van bedrijfscontinuïteit tot zekerheid van inkomen: we adviseren u verantwoorde, op maat gesneden oplossingen tegen de voor u meest gunstige voorwaarden.