Schade melden telefoon 075-6120097

Wie zijn wij en wat doen wij?

Wij zijn een onafhankelijk werkend financieel adviesbureau. En onafhankelijk wil in dit geval heel duidelijk zeggen dat geen enkele bank of verzekeringmaatschappij ons iets kan verplichten. Met andere woorden, onze opdrachtgevers zijn niet de banken of de verzekeraars, u bent onze opdrachtgever!

Dat betekent dat wij ons, vanuit een 100% onafhankelijkheid, volledig kunnen richten op uw belangen. Of dat nu gaat om een hypotheek, financiële planning of om riskmanagement, ons gaat het erom de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk te behartigen. Mede daarom maken wij voor bepaalde deelgebieden gebruik van de specialistische kennis van onze netwerkpartners. Zo hebben wij de hypotheekadvisering volledig uitbesteed aan Argo Hypotheken, een samenwerking tussen Argo Adviesgroep en Finenzo Alkmaar en maken wij binnen ons netwerk gebruik van de diensten van een pensioen adviesburo, genaamd Pensioenplaza. Deze laatste werkt uitsluitend op declaratiebasis. Door gewijzigde wetgeving is het immers, als het gaat om pensioenadvies, niet meer toegestaan te werken op basis van provisie.

We zeiden het al: we zijn financieel adviseurs maar hebben ons gespecialiseerd in advisering en bemidddeling daar waar het gaat om schade- en inkomensverzekeringen.

Op deze website willen we u graag duidelijk maken wat u op al die deelterreinen van ons mag verwachten. Wat we kunnen en wat we willen.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.