Schade melden telefoon 075-6120097

Garagebedrijf verzekeren

Uw garagebedrijf verzekeren kan vaak problematisch zijn, omdat veel verzekeraars moeilijk doen over een afgelegen locatie op een industrieterrein bijvoorbeeld.

Bij sommige verzekeraars kunt u zelfs helemaal geen verzekering afsluiten.

Argo Advies heeft daarom speciaal voor garagebedrijven een aparte polis gemaakt waar met alle valkuilen en problemen die specifiek zijn voor uw branche, rekening wordt gehouden.

Uitglijders afgedekt

Goed risicomanagement

Is een belangrijke pijler onder uw bedrijf. Daarnaast moeten ook de risico’s van het ondernemerschap met zorg zijn afgedekt. Wij inventariseren en analyseren uw risico’s op het gebied van opstallen en inboedel, bedrijfsprocessen, mobiliteit, inkomen en vermogen, ziekte en verzuim en werknemersvoorzieningen

Taxeren en beheren

U kunt risico’s voorkomen, verminderen, uitbesteden of accepteren. Soms is de keuze eenvoudig. Andere keren is het een kwestie van afweging en (be)rekenen: welke beslissing is het beste als u kijkt naar de kosten en de baten? We kennen de risico’s die meer en minder optreden, hun effect op de bedrijfscontinuïteit of het inkomen, en de varianten om risico’s te verzekeren.