Schade melden telefoon 075-6120097

Garagebedrijf verzekeren

Uw garagebedrijf verzekeren kan vaak problematisch zijn, omdat veel verzekeraars moeilijk doen over een afgelegen locatie op een industrieterrein bijvoorbeeld.

Bij sommige verzekeraars kunt u zelfs helemaal geen verzekering afsluiten.

Argo Advies heeft daarom speciaal voor garagebedrijven een aparte polis gemaakt waar met alle valkuilen en problemen die specifiek zijn voor uw branche, rekening wordt gehouden.

Je houdt ze gemotiveerd aan boord

Passende beloning

Bij employee benefits gaat het om de sociaal en financieel passende waardering van human resources. Wij verdiepen ons in uw wensen en mogelijkheden en vertalen dit naar adviezen op maat.

Voor bijvoorbeeld een collectieve pensioen- of zorgverzekering, maar u kunt ook denken aan een WIA-verzekering. Hiermee voorkomt u dat een arbeids- ongeschikte werknemer in een gapend inkomensgat valt.

Verzuimmanagement

Ziekte bij werknemers is niet altijd te voorkomen, maar u kunt zich wel verzekeren tegen loondoorbetaling bij ziekte. Naast een verzuimverzekering kan een no-nonsense arbodienst het verzuim aanpakken bij de wortels. Deze is specialist in verzuimpreventie en -begeleiding. Een gezonde zaak!ijft.